Marketing planiranje

Kurs Marketing planiranje

Opis kursa

Kurs Marketing planiranje obrađivaće sam pojam i značaj marketinškog planiranja u okviru jedne organizacije. Tokom kursa detaljno ćete upoznati i najznačajnije elemente ovog procesa. Saznaćete sve u vezi sa ciljevima, strategijama i modelima marketing planiranja. Osnovni fokus kursa biće na marketinškim planovima, njihovoj izradi i osnovnim elementima.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da osposobi sve polaznike za samostalno kreiranje i planiranje marketinških planova. Kao polaznik kursa, usvojićete veoma korisna znanja, posebno ako se uzme u obzir da je marketing plan osnova za svako poslovanje i efikasan i efektivan marketing bilo kog proizvoda ili usluge. Kurs će vam između ostalog pružiti i odgovore na pitanja zašto je potreban dobar marketing plan i šta sve on treba da sadrži.

 • Procena vremena

  15 h 52 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  8

 • Broj testova

  10

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri