Kurs Marketing, oglašavanje i prodaja nepokretnost

Kurs Marketing, oglašavanje i prodaja nepokretnosti

Opis kursa


Marketing, oglašavanje i prodaja nepokretnosti je veoma važan segment u prometu nepokretnosti, jer se na osnovu toga vrši kompletna prodaja nepokretnosti. Tokom kursa polaznici se upoznaju sa karakteristikama marketinga prilikom prometa nepokretnosti, gde se do detalja prikazuje marketing miks u prometu nepokretnosti, samo tržište nepokretnosti i njegove karakteristike, kao i marketing plan i elementi marketing plana. Uz to, u kusru su predstavljeni mediji oglašavanja nepokretnosti, način i priprema prezentovanja nepokretnosti. Tokom kursa biće objašnjeno na koji način agenti prodaje treba da se pripreme, započnu, sprovedu i zatvore celokupan proces prezentovanja i prodaje nepokretnosti.

Cilj kursa


Tokom kursa polaznici treba da steknu praktična znanja i iskustva u oblasti marketinga, oglašavanja i prodaje nepokretnosti. cilj je da polaznici nauče na koji način da: identifikuju osnovne marketing ciljeve na tržištu nepokretnosti; naprave marketing plan u prometu nepokretnosti; zadovolje zahteve kupaca na tržištu nepokretnosti; oglašavaju nepokretnosti; prezentuju i sprovedu proces kuporodaje nepokretnosti. Takođe, polaznik će biti obučen da komuniciraju sa različitim tipovima kupaca nepokretnosti, kao i da prepoznaju njihove motive i usavrše sopstveni stil prezentovanja nepokretnosti.

 • Procena vremena

  11h 49min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri