Kurs Marketinška istraživanja i marketing informacioni sistemi

Kurs Marketing istraživanja i MIS

Opis kursa

Kurs Marketing istraživanja i MIS upoznaje polaznike sa pojmom, svrhom i značajem marketing istraživanja kako na domaćem, tako i na međunarodnom tržištu. Detaljno se obrađuju sve faze procesa marketing istraživanja, sa fokusom na ključna pitanja u vezi sa istraživanjem tržišta, potrošača i konkurencije. Polaznici će se upoznati sa karakteristikama marketinškog informacionog sistema kao informacione baze za donošenje odluka iz raznih domena upravljanja marketingom, sa akcentom na ulogu informacionih tehnologija u marketing istraživanjima.

Cilj kursa

Cilj kursa jeste da polaznici upoznaju ceo proces marketing istraživanja i steknu sva potrebna znanja i veštine za njegovo uspešno sprovođenje u organizaciji. Polaznici treba da razumeju značaj celokupnog istraživanja na različitim tržištima i značaj marketinškog informacionog sistema za donošenje marketinških odluka na različitim nivoima.

 • Procena vremena

  34 h 35 min.

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  24

 • Broj testova

  29

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri