Makroekonomija

Kurs Makroekonomija

Opis kursa

Kurs Makroekonomija bavi se različitim teorijama i shvatanjem makroekonomije i njenih agregata, dok će poseban fokus kursa biti na Kejnsovom shvatanju makroekonomije. Zbog što efikasnijeg savladavanja gradiva, kurs je podeljen u dve tematske celine. U prvom delu kursa imaćete priliku da se upoznate sa pojmom makroekonomije i njenim značajem za funkcionisanje jedne privrede. Drugi modul će vam predstaviti ulogu države i njen značaj sa aspekta makroekonomije.

Cilj kursa

Cilj kursa Makroekonomija je upoznavanje polaznika sa osnovnim pojmovima makroekonomije kao nauke, kao i njenim predmetom izučavanja. Osim toga, tokom ovog kursa savladaćete osnovne teorije i shvatanja teoretičara tokom razvoja svetske privrede, sa akcentom na Kejnsovo shvatanje funkcionisanja makroekonomije. U drugom delu kursa detaljnije ćete se upoznati sa uticajem državne regulative na funkcionisanje privrede.

 • Procena vremena

  24 h 9 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  11

 • Broj testova

  13

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri