Kurs Lobiranje

Kurs Lobiranje

Opis kursa

Na kursu Lobiranje najpre će biti definisan sam pojam lobiranja, a zatim objašnjene različite vrste lobiranja i lobiranje u različitim sferama društva i poslovanja. 

S obzirom na to da je lobiranje tek poslednjih godina više zastupljeno u poslovanju, posebna pažnja tokom kursa posvećena je upravo lobiranju u biznisu. Lobiranje se obrađuje kao deo strateške komunikacije organizacije i značajan deo odnosa s javnošću jedne kompanije.

Posebno je istaknut značaj etike kao jednog od bitnih segmenata u procesu lobiranja.

Cilj kursa

Cilj kursa je da upozna polaznike ne samo sa pojmom lobiranja, njegovom primenom i benefitima već i sa celokupnim procesom planiranja lobiranja.

 • Procena vremena

  4 h 5 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri