Linux administracija

Kurs Linux administracija

Opis kursa

Kurs Linux administracija se bavi korisnim veštinama za planiranje, dizajn i razvoj Linux serverskog operativnog sistema i njegove infrastrukture. Fokus kursa biće na predstavljanju Linuxa kao serverskog operativnog sistema, kao i na radu u komandno-linijskom okruženju. Tokom kursa upoznaćete proces instalacije operativnog sistema, rad u grafičkom okruženju i manipulaciju uređajima računarskog sistema kroz funkcije operativnog sistema. Uz to, biće vam predstavljene napredne tehnike za rad u Linuxu.

Potrebno predznanje:

Da biste pratili ovaj kurs bez ikakavih poteškoća potrebno je da poznajete osnove operativnih sistema na korisničkom nivou. Pored toga, poželjno je da poznajete hardver i računarske mreže, dok će vam iskustvo u radu nekog od komandno-linijskog okruženja (BASH Shell, DOS...) dodatno olakšati usavršavanje.

Cilj kursa

Polaznici ovog kursa će se detaljno upoznati sa Linuxom kao serverskim operativnim sistemom koji se znatno razlikuje od ostalih i pritome je besplatan. Pomenuti operativni sistem donosi veliki broj naprednih rešenja, a znanja koja usvojite tokom kursa omogućiće vam da razumete osnovne koncepte Linux serverskih operativnih sistema i upoznate se sa velikim brojem komandi uz pomoć kojih se Linux server konfiguriše i prilagođava kako iz Shell prompta, tako i iz brojnih grafičkih okruženja.

Pohađanje ovog kursa polaznicima će doneti i neophodna zanja iz oblasti implementacije i podešavanja serverskih i mrežnih servisa. Između ostalog biće vam predstavljena specifična rešenja u pogledu korišćenja diskova i storage uređaja, virtulne memorije, deljenja resursa u mrži, načina podešavanja grafičkih okruženja, instaliranja hardverskih komponenti i podešavanja mrežnih parametara.

 • Procena vremena

  52h 32min

 • Broj modula

  8

 • Broj lekcija

  26

 • Broj testova

  34

 • Kategorija

  Informaciona pismenost

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Informaciona pismenost

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri