Kurs Lični razvoj menadžera

Kurs Lični razvoj menadžera

Opis kursa

U kursu Lični razvoj menadžera korisnici će se upoznati sa načinima pripremanja i vođenja plana samorazvoja, veštinama, znanjima i sposobnostima kojima je neophodno da ovlada jedan menadžer kako bi uspešno mogao da odgovori na sve zahteve koji se od njega očekuju. U kursu je ukazano i na značaj neprestanog usavršavanja i razvoja bez obzira na to na kojoj se hijerarhijskoj lestvici menadžer nalazi.

Potrebno predznanje

Za razumevanje ovog kursa nije potrebno nikakvo predznanje.

Cilj kursa

Cilj kursa Lični razvoj menadžera jeste predstavljanje mogućih načina razvoja menadžera, kao i ukazivanje na osobine koje su od značaja za svakog efikasnog menadžera. Korisnici će se ovde upoznati sa mogućnostima koje mogu koristiti kako bi se lično usavršavali.

 • Procena vremena

  7 h 56 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Soft Skills

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri