Kurs Kvantitativne metode u poslovanju

Kurs Kvantitativne metode u poslovanju

Opis kursa

Kurs Kvantitativne metode u poslovanju sastoji se iz procesa odlučivanja, sa fokusom na prikupljanje podataka i na njihovu analizu – ključne tačke za donošenje optimalne odluke, ali iz metoda i tehnika koje su potrebne svakom poslovanju da bi bilo uspešno.

Na kursu je definisan proces odlučivanja, načini prikupljanja podataka, kao i načini njihove prezentacije, opisane su matrične igre, Delfi metoda i teorija verovatnoće.

Cilj kursa

Cilj kursa Kvantitativne metode u poslovanju jeste da upozna korisnike sa osnovnim koracima procesa odlučivanja i metodama koje se koriste u tu svrhu. Korisnici će se upoznati sa metodama i tehnikama koje će moći da primene u svom poslovanju. Kako je u prvom modulu istraživanje definisano kao način prikupljanja podataka, korisnici će imati priliku da se upoznaju sa načinima prezentacije podataka (tabelarno i grafički) u zavisnosti od potrebe analize.

 • Procena vremena

  10 h 40 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  9

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri