Kurs Kvantitativne metode u poslovanju

Kurs Kvantitativne metode u poslovanju

Opis kursa

Kurs Kvantitativne metode u poslovanju se sastoji iz procesa odlučivanja sa fokusom na prikupljanje podataka i na njihovu analizu kao jedne od ključnih tačaka za donošenje optimalne odluke, kao i metodama i tehnikama koje su potrebne svakom poslovanju da bi uspešno poslovalo.

Na kursu je definisan proces odlučivanja, načini prikupljanja podataka kao i načini njihove prezentacije, opisane su matrične igre, Delfi metoda kao i teorija verovatnoće.

Cilj kursa

Cilj kursa Kvantitativne metode u poslovanjuje upoznaće korisnike sa osnovnim koracima procesa odlučivanja i metoda koje se koriste u tu svrhu. Korisnici će se upoznati sa metodama i tehnikama koje će moći da primene u svom poslovanju. Kako je u prvom modulu definisano istraživanje kao način prikupljanja podataka, korisnici će imati priliku da se upoznaju sa načinima prezentacije podataka (tabelarno i grafički) u zavisnosti od potrebe analize.

 • Procena vremena

  10h 40min

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  9

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri