Kvalitet softvera

Kurs Kvalitet softvera

Opis kursa

Kurs Kvalitet softvera bavi se, kao što njegov naziv i govori, kvalitetom softvera koji su utvrđeni prema standardima IEEE Computer Society, Software Engineering Coordinating Committee i Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. Pored toga, ovaj kurs će vam predstaviti modele softverskog kvaliteta, modele zrelosti sposobnosti (Capability Maturity Model, CMM), ISO standarde, sisteme obezbeđivanja kvaliteta softvera i Six Sigma strategije poboljšanja kvaliteta i njene metode.

Cilj kursa

Cilj kursa Kvalitet softvera jeste upoznavanje polaznika sa aspektima važnim za kvalitet softverskog proizvoda. Tokom predavanja savladaćete modele softverskog kvaliteta i njihovu primenu u cilju unapređenja kvaliteta. Takođe, razumećete važnost i bliskost pojmova kvaliteta procesa razvoja i kvaliteta softverskog proizvoda.

 • Procena vremena

  17h 57min

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  8

 • Kategorija

  Informaciona pismenost

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Informaciona pismenost

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri