Kurs korporativni identitet

Korporativni identitet

Opis kursa

Na kursu Korporativni identitet polaznici uče zbog čega je veoma važno izgraditi identitet kompanije ili brenda i koliki je njegov značaj. Na osnovu teorijskih i praktičnih primera naučićete razliku između primarnih i sekundarnih elemenata korporativnog identiteta. Korporativni identitet predstavlja osnov stvaranja jakog brenda. Pored toga, biće vam objašnjena knjiga standarda i njena osnovna struktura, što je veoma bitno prilikom kreiranja korporativnog identiteta.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa jeste da omogući polaznicima da se upoznaju sa strukturom knjige standarda i da na osnovu celokupnog gradiva steknu kompetencije za efikasno kreiranje korporativnog identiteta. Na osnovu adekvatnih saveta i primera koji su predstavljeni u kursu polaznici će moći da na efikasniji način pristupe problemu izrade logoa, izboru korporativnih boja i tipografiji.

 • Procena vremena

  4 h 25 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri