Kurs korporativna odgovornost

Korporativna odgovornost

Opis kursa

Društvena odgovornost je postala sve aktuelnija tema među uspešnim kompanijama. Podignuta je svest o sve većem zagađivanju životne sredine. Problemi kao sto su zagađenje spoljašnje sredine, neprikladan tretman radnika, loša proizvodnja i ugrožen položaj svakodnevna su pojava u sredstvima javnog informisanja i dobijaju sve veći značaj. Mnoge zemlje su razvile državne regulative koje se tiču svih ovih pitanja, a postoje i standardi i zakoni koji važe na međunarodnom nivou. Zbog toga kompanije sve više počinju da vode računa o društvenoj odgovornosti. Sa druge strane, potrošači su sve osetljiviji na to na koji način pre svega velike kompanije vode računa o životnoj sredini i kako tretiraju svoje zaposlene. Ovaj trend je doprineo stvaranju pritiska na kompanije, nalažući im da funkcionišu po ekonomskim, društvenim i ekološki opravdanim strategijama.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da polaznike uputi na najbolje načine za rešavanje problema u vezi sa društvenom odgovornošću. Kroz praktične primere bićete upućeni u svetske i domaće trendove u ovoj oblasti. Naučićete kako da kompaniju u kojoj radite promovišete kao društveno odgovornu, a da pritom na to ne trošite ogroman novac.

 • Procena vremena

  8 h 35 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri