Kurs Katastar nepokretnosti

Kurs katastar nepokretnosti

Opis kursa

Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa zakonskom regulativom potrebnom za vođenje katastra nepokretnosti. Kurs se sastoji od jedne logičke celine (modula) koji vas na detaljan način upoznaje sa: osnovnim načelima katastra, sastavom i sadržinom katastra, načinom upisa prava i tereta, dobijanjem izvoda iz lista nepokretnosti, podnošenjem zahteva za brisanje iz katastra, ispunjavanjem uslova za upis, odnosno za brisanje, zbirkom isprava.

Kako je posredniku nepokretnosti neophodno da svom klijentu pruži maksimum informacija, koje su pre svega tačne, precizne i stručne, to je ovaj kurs od velikog značaja za lica koja planiraju da se bave posredovanjem u prometu nepokretnosti.

Pored toga, ovaj kurs pruža mogućnost da lica lakše i brže savladaju gradivo koje je neophodno za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Cilj kursa

Pojašnjenje termina neophodnih za razumevanje katastra nepokretnosti kao institucije sa kojom će se svakodnevno susretati u svom radu. Prenošenje znanja zasnovanog na teoriji i praksi. Upućivanje u procese rada nadležnih organa koji aktivno učestvuju u prometu nepokretnosti.

Potrebno predznanje:

Ovo je početni kurs i nije potrebno prethodno predznanje.

 • Procena vremena

  6h 47min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  3

 • Broj testova

  4

 • Kategorija

  Veštine uspešne prodaje

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri