Kurs JavaScript Programming

Kurs JavaScript Programming

Opis kursa

Na kursu JavaScript Programming predstavljene su osnove JavaScript programiranja i C baziranog programiranja sa implementacijom JavaScripta u HTML-u. Na kursu se koriste proste i složene strukture u radu, a korisnici se upoznaju sa ugrađenim i korisnički definisanim funkcijama, osnovama rada sa DOM strukturom, kao i implementacijom i korišćenjem jQuery biblioteke.

Potrebno predznanje

Osnovno poznavanje HTML-a i CSS-a.

Cilj kursa

Upoznavanje polaznika sa JavaScriptom i njegovom implementacijom u HTML, kao i priprema korisnika za kreiranje dinamičkih web strana i rukovanje događajima. Jedan od ciljeva je i usvajanje znanja potrebnih za implementaciju i korišćenje jQuery biblioteke.

 • Procena vremena

  40h 24min

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  21

 • Broj testova

  28

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri