Kurs Java web servisi i XML

Kurs Java web servisi i XML

Opis kursa

Tokom ovog kursa ćete obraditi osnovne i napredne koncepte XML-a, među kojima su: XML prostori imena, DTD i XSD jezci za definisanje validacionih pravila, XML XPath upitni jezik, XSL transformacije. Pored toga, usvojićete i različite tipove pristupa parsiranju u kreiranju XML-a. Kurs, osim XML-a, obrađuje i poznatije koncepte web servisa i tehnologije za njihovo kreiranje.

Potrebno predznanje

Da biste mogli uspešno da pohađate i završite kurs Java web servisi i XML potrebna su vam predznanja iz oblasti Core Java Programming i Advanced Java Programming.

Cilj kursa

Cilj kursa Java web servisi i XML je da osposobi korisnike da čitaju, pišu i obrađuju XML dokumente kroz Java programski jezik. Uz to, naučićete da kreirate i koristite različite tipove web servisa uz pomoć Java tehnologije.

 • Procena vremena

  29h 18min

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  13

 • Broj testova

  17

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri