Kurs Java Web Programming

Kurs Java Web Programming

Opis kursa

Tokom kursa Java Web Programming naučićete ne samo osnovne pojmove web programiranja u Java okruženju, kao što su skripleti, apleti, servleti, JSP stranice i limetode integracije Java koda u HTML, već i da znanja odmah primenite u praksi. Pored toga, obradićete i najkorišćenije frameworke u razvoju Java web aplikacija, među kojima su: Spring Web MVC i JSF. Steći ćete i uvid u svet Java EE aplikacija i korišćenje EJB komponenata.

Potrebno predznanje

Kako biste mogli uspešno da pratite kurs Java Web Programming, potrebna su vam predznanja iz oblasti Core Java Programming, Advanced Java Programming i MySQL Programming and Administration.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da se korisnici osposobe da u praksi primenjuju i koriste Java programski jezik u kreiranju konkretnih web aplikacija. Takođe, upoznaćete se sa naprednim veb-konceptima, bezbednošću i efikasnošću različitih web aplikacija.

 • Procena vremena

  15h 20min

 • Broj modula

  6

 • Broj lekcija

  19

 • Broj testova

  25

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri