Kurs Java GUI Programming 2

Kurs Java GUI Programming 2

Opis kursa

Tokom kursa Java GUI Programming 2 polaznici će se upoznati sa procesom kreiranja grafičkog korisničkog interfejsa uz korišćenje JavaFX-a. JavaFX je zamišljen kao primarna tehnologija za razvoj bogatih grafičkih aplikacija za širok spektar uređaja, kao što su: računari, mobilni telefoni, televizori, automobilski entertainment sistemi i slično. Za razliku od AWT i Swing biblioteka, JavaFX obezbeđuje jednostavno i elegantno korišćenje deklarativnog pristupa prilikom razvoja grafičkog korisničkog interfejsa.

Potrebno predznanje

Polaznik treba da ima predznanje kurseva Core Java Programming, Advanced Java Programming, Uvod u HTML i CSS i Java web servisi i XML.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da osposobi polaznika za rad sa Java FX API-jima, i samostalan razvoj aplikacija sa grafičkim korisničkim okruženjem korišćenjem Java FX-a.

 • Procena vremena

  34h 17min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  20

 • Broj testova

  25

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri