Kurs Java GUI Programming 1

Kurs Java GUI Programming 1

Opis kursa

Tokom kursa Java GUI Programming 1 polaznici će imati prilike da se upoznaju sa različitim tehnikama za kreiranje grafičkog korisničkog interfejsa i desktop aplikacija pomoću Jave i Swing biblioteke. U ovom kursu biće reči o osnovnim i naprednim kontrolama, kontejnerskim elementima i različitim Swing funkcionalnostima, koje omogućavaju kreiranje bogatog grafičko-korisničkog okruženja.

Potrebno predznanje

Potrebno je predzanje kurseva Core Java Programming i Advanced Java Programming.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da nako njega korisnik bude sposoban da samostalno kreira funkcionalne desktop aplikacije uz pomoć programskog jezika Java i NetBeans alata.

 • Procena vremena

  47h 29min

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  26

 • Broj testova

  30

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri