Kurs IT poslovanje i preduzetništvo

Kurs IT poslovanje i preduzetništvo

U ovom kursu biće reči o pretpostavkama uspešnog preduzetništva, strategijama nastupa na tržištu, motivima i osobinama uspešnih preduzetnika. Kurs govori o započinjanju sopstvenog biznisa – od same inicijative i ideje za pokretanje, a obrađuju se i svi elementi jednog biznis plana.

Takođe, biće reči o informatičkoj infrastrukturi za razvoj preduzetništva i osnovnim softverima i njihovim ključnim karakteristikama za uspešno preduzetništvo.

Kurs IT poslovanje i preduzetništvo – opis i ciljevi

Cilj kursa IT poslovanje i preduzetništvo je da razumete osobine i poziciju preduzetnika, kao i zahteve koje pred njih može postaviti vođenje jednog preduzeća. Pored toga, cilj ovog kursa je da vam prezentuje znanja potrebna za uspešno upravljanje preduzećem, kao i da vam predoči strategije za uspešno istupanje i poslovanje u turbulentnom poslovnom okruženju.

Cilj kursa je da polaznicima približi samu proceduru i neophodne elemente za otpočinjanje sopstvenog biznisa, kao i da ukaže na ulogu različitih računarskih sistema i softvera u samom preduzetništvu.

Potrebno predznanje: za razumevanje ovog kursa nije potrebno prethodno predznanje i korišćenje određenog softvera.

 • Procena vremena

  27 h 15 min.

 • Broj modula

  3

 • Broj lekcija

  16

 • Broj testova

  19

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri