Kurs Istorija dizajna

Kurs Istorija dizajna

Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom dizajnu, grafičkom dizajnu, dizajnu enterijera, arhitekturi, kao i njihovom uticaju na savremene tokove u dizajnu i umetnosti. Polaznici će steći osnovno znanje iz istorije dizajna i umetnosti, čime će i sami moći da razaznaju, gledajući neko umetničko ili dizajnersko delo, iz kog doba potiče.

Pored opštih karakteristika pravaca koji se obrađuju u toku kursa, opisano je i ondašnje stanje u društvu, koje je kroz istoriju veoma uticalo na umetnike i dizajnere.

Kurs Istorija dizajna - opis i ciljevi

Cilj kursa Istorija dizajna je da se polaznici bolje upoznaju sa različitim istorijskim pravcima u umetnosti, ali i njihovim uticajem na dizajn. Ovaj kurs omogućava i bolje upoznavanje sa značajnim istorijskim pronalascima koji su bitno uticali na razvoj ljudske civilizacije i kulture.

Polaznici će moći da prepoznaju i razlikuju različite umetničke pravce, kao i periode kada su oni bili aktuleni. Hronološki će razumeti bolje sam razvoj pisama i jezika. Naučiće ne samo grafički dizajn već će imati i solidno znanje iz oblasti industrijskog dizajna i arhitekture.

 • Procena vremena

  28h 22min

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  15

 • Broj testova

  19

 • Kategorija

  Dizajn

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Dizajn

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri