Investiciono bankarstvo

Kurs Investiciono bankarstvo

Opis kursa

Kurs Investiciono bankarstvo će se baviti investicionim bankama i investicionim aktivnostima na primarnom tržištu, kao što su na primer emisije hartije od vrednosti. Takođe, tokom ovog kursa imaćete priliku da se detaljnije upoznate sa aktivnostima koje investiciona banka obavlja na sekundarnom tržištu, kao što su obavljanje posredničkih usluga, odnosno trgovina hartijama od vrednosti u ulozi brokera i dilera. Kurs Investiciono bankarstvo obrađuje temu aktivnosti koje obavlja investiciona banka na finansijskom tržištu i bavi se finansijskim konsaltingom, odnosno investicionim savetovanjem i ostalim aktivnostima koje su u okviru zakona. Uz to, tokom ovog kursa saznaćete sve što je važno a tiče se kastodi banke i investicionih portfolija.

Cilj kursa

Cilj kursa Investiciono bankarstvo je da vas upozna sa osnovnim pojmom investicionih banaka i investicionog bankarstva. Osim toga, upoznaćete se i sa aktivnostima investicionih banka na primarnom i sekundarnom tržištu hartija od vrednosti, zatim ulogom i značajem kastodi banke, kao i sa investicionim portfolijom banke.

 • Procena vremena

  6h 56min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri