Introduction to video production

Kurs Introduction to video production

Opis kursa

Kurs Introduction to Video Production će vas upoznati sa osnovnim principima nastanka video-dela. Saznaćete kako izgleda kompletan proces kreiranja filma i televizijske emisije, od početne ideje do finalnog proizvoda. Uz to, ovaj kurs će vam omogućiti da se upoznate sa osnovnom tehnologijom snimanja i montaže, ali i da saznate više o formatima i procesu rada. Po završetku kursa bićete obučeni da razumete celokupan proces i tehnološke uslove koji omogućavaju nastanak jednog filmskog ili televizijskog dela.

Cilj kursa

Cilj kursa Introduction to Video Production jeste da vas detaljno uputi u proces rada televizijskih stanica i filmskih studija, kao i da vas pripremi za samostalno funkcionisanje u lancu video produkcije. Temaske celine kursa će vam omogućiti da potpuno razumete sve elemente vezane za video-produkciju filma ili televizijske emisije.

 • Procena vremena

  8h 10min

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  8

 • Kategorija

  Video i audio produkcija

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Video i audio produkcija

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri