Kurs c sharp programming

Kurs Introduction to Programming in C#

Opis kursa

Tokom kursa Introduction to Programming in C# polaznik će imati uvid u osnovni koncept .NET programiranja korišćenjem C# programskog jezika. Polaznik će se upoznati sa osnovama C# jezika, savladavajući pojmove kao što su tipovi podataka, kontrola toka, operatori, nizovi,  petlje, klaseobjekti, metode, izuzeci, enumeracije... Učenjem osnova C# jezika, polaznici će se upoznati sa osnovnim skupom biblioteka koje su sastavni deo .NET platforme.

Potrebno predznanje

Potrebno je da polaznik poseduje predznanje u korišćenju računara sa Windows ili macOS operativnim sistemom, ali i sa osnovnu informatičku pismenost.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da se polaznik upozna sa pojmom .NET platforme i njene Windows implementacije .NET Framework, ali i da savlada osnovne postulate C# programskog jezika. Tokom kursa naučiće i osnovna sintaksna pravila i konstrukcije C# jezika, kao i način korišćenja brojnih biblioteka koje su sastavni .NET Framework-a.

 • Procena vremena

  57h 45min

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  31

 • Broj testova

  38

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri