Kurs Introduction to Objekt Oriented Programming

Kurs Introduction to Object Oriented Programming

Opis kursa

Polaznici kursa se upoznaju sa osnovnim idejama i konceptima objektno-orijentisanog programiranja, prateći njihov logički razvoj uz postepeno napredovanje. Centralna tema je usvajanje razumevanje apstraktnog programiranja i usvajanje i prepoznavanje apstraktnog načina razmišljanja u programiranju. Izuzetno je važno postaviti jake teorijske baze, što će kasnije znatno olakšati usvajanje praktičnih tehnika u projektovanju i pisanju objektno orijentisanog softvera.

Potrebno predznanje:

Za pohađanje ovog kurs potrebno je poznavanje osnovnih delova računara, kao i osnovnog korišćenja Windows sistema.

Cilj kursa

Upoznavanje sa objektno-orijentisanim tehnikama u programiranju, gde se polaznici upoznaju i sa razlikama u odnosu na proceduralne i modularne jezike, objektno orijentisanih tehnika i načina razmišljanja. Takođe, cilj je i upoznavanje sa osnovnim premisama objektno-orijentisanog programiranja: apstraktni tipovi podataka, enkapsulacija, nasleđivanje, polimorfizam i apstrakcija, osposobljavaju se i za samostalno projektovanje sistema upotrebom UML jezika za modeliranje.

 • Procena vremena

  10h 10min

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  14

 • Broj testova

  18

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri