Kurs Introduction to Android Application Development

Kurs Introduction to Android Application Development

Opis kursa

Introduction to Android Application Development kurs ima za cilj da upozna polaznika sa osnovnim principima kreiranja Android aplikacija. Takođe, početnici u svetu programiranja iz modula u modul stiču znanja koja će im omogućiti da kreiraju Android aplikacije sve složenijih funkcionalnosti. Stoga se svaki modul kursa Introduction to Android Application Development završava kreiranjem funkcionalne aplikacije, čijim se kreiranjem gradivo obrađeno u takvom modulu primenjuje na praktičnom primeru. Polaznici će se upoznati sa osnovama Android aplikacija, aktivnostima, layoutima, intentima, resursima, elementima… Uz to, polaznici će savladati osnove korišćenja razvojnog okruženja Android Studio.

Potrebno predznanje


Za uspešno praćenje kursa dovoljno je predznanje iz kurseva Core Java Programming i Advanced Java Programming.

Cilj kursa


Osposobljavanje polaznika za samostalno kreiranje jednostavnijih Android aplikacija.

 • Procena vremena

  66h 24min

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  20

 • Broj testova

  24

 • Kategorija

  Programiranje

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Programiranje

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri