Internet Technology for Managers

Kurs Internet Technology for Managers

Opis kursa

Kurs Internet Technology for Managers će se baviti definisanjem osnovnih pojmova o internetu i načinima njegovog funkcionisanja. Kao polaznik ovog kursa imaćete priliku da se upoznate sa značajem interneta za poslovanje, kao i osnovnim internet protokolima i osnovnim internet serverima. Uz to, predavači sa višegodišnjim iskustvom će vam ukazati tehnike zaštite računara, računarskih mreža i podataka. Za pohađanje kursa vam nisu potrebna bilo kakva predznanja.

Cilj kursa

Cilj kursa Internet Technology for Managers jeste da vas upozna sa terminima i elementima koji su neophodni za osnovno funkcionisanje interneta. Osim toga, u okviru ovog kursa ćete saznati sve što se tiče načina za zaštitu računara, računarskih mreža i podataka.

 • Procena vremena

  8h 47min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Informaciona pismenost

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Informaciona pismenost

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri