Kurs Internet marketing

Kurs Internet marketing

Opis kursa

Na kursu Internet marketing ovladaćete marketinškim strategijama koje kompanije mogu koristiti prilikom predstavljanja i oglašavanja na internetu. Predstavljeni su načini kako se kreiraju imidž i identitet na internetu, kako se može približiti ciljnoj grupi i postići željeni cilj.

Pored toga, detaljnije su objašnjeni pojmovi direktnog marketinga, kontekstualnog marketinga, plaćenog reklamiranja, trgovine na internetu, kao i principi na kojima bi trebalo kreirati sajt koji prodaje. Predviđeni su i budući trendovi i dalji razvoj nastupa na internetu.

Cilj kursa

Cilj kursa je da se korisnici upoznaju sa osnovnim principima internet marketinga, kao i sa direktnim marketingom i prodajom na internetu. Kurs će vam pomoći da razumete problematiku internet marketinga kroz sagledavanje strategija i tehnika koje se primenjuju u savremenim uslovima poslovanja i da stvorite kvalitetan okvir za njegovo dalje izučavanje.

 • Procena vremena

  8 h 43 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  13

 • Broj testova

  15

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri