Kurs Internet Law Basics

Kurs Internet Law Basics

Opis kursa

Tokom kursa Internet Law Basics upoznaćete se interent zakonom, njegovom primenom u različitim oblastima i specifičnostima. Veoma je važno da polaznici uvide potrebu za postojanjem internet zakona, i da kroz predstavljene primere iz prakse nauče šta je prevara na internetu i kako da se zaštite od njih.

Takođe, proučavaćete i zakone elektronske trgovine, elektronskog dokumenta i elektronskog potpisa, kao i prava koja potrošači imaju u internet trgovini, sa posebnim osvrtom na zaštitu privatnosti i zaštitu autorskih prava u internet okruženju.

Potrebno predznanje

Polaznicima nije potrebno predznanje da bi uspešno pratili ovaj kurs.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa da se korisnici upoznaju sa pravima na internetu, naročito u oblastima gde se najviše koriste, kao što su online trgovina, zaštita autorskih prava i slično. Cilj je da adekvatan način mogu da se zaštite prilikom ovih aktivnosti, ali i da zaštite druge tako što neće kršiti njihova prava.

Cilj je da polaznici, uvidom u to na koji način se sve mogu kršiti prava na internetu, uoče potrebu za zakonima iz ovih oblasti, kao i da shvate njihovu fleksibilnost i neprestano menjanje. Poseban segment posvećen je pojmu cenzure i načinima pomoću kojih se mogu zaštititi se od nepoželjnog sadržaja na internetu.

 • Procena vremena

  2h 56min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri