Internet Consumer Behaviour & UX

Kurs Internet Consumer Behaviour & UX

Opis kursa

Tokom ovog kursa predstavljeni su osnovni faktori koji utiču na ponašanje potrošača na internetu. Uz to, ukazano je na trenutke istine (Customer Insights), to jest na uvide u kupce ili uvide u potrošače, motive prilikom kupovine, karakteristike kupaca na internetu, neuromarketing, kao i na korisničko iskustvo, koje predstavlja sve aspekte interakcije krajnjeg korisnika sa kompanijom, njenim uslugama ili proizvodima, što je izuzetno važno za svako poslovanje. 

Potrebno predznanje 

Za ovaj kurs nije potrebno predznanje. 

Cilj kursa

Cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa osnovnim faktorima koji utiču na kupce na internetu. Cilj je da polaznici identifikuju elemente i faktore koji utiču na ponašanje kupaca na internetu. 

 • Procena vremena

  7h 29min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Veštine uspešne prodaje

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri