Kurs Interkulturne komunikacije

Kurs Interkulturalne komunikacije

Opis kursa

Globalizacija i razvoj internacionalnih komglomerata stvorili su potrebu za proučavanjem interkulturalnih komunikacija kao pretpostavke uspešnom poslovanju. Kroz praktične primere i objašnjanja pojmova kao što su međukulturalne komunikacije, kulturni šok, globalistički poredak, multinacionalne korporacije, polaznici stiču sveobuhvatna znanja iz oblasti komunikacija, pri čemu je poseban naglasak stavljen na interkulturalne komunikacije.

Obrađene su i teme kao što su veština komunikacije, definicija interkulturalne komunikacije, njeni principi i dimenzije. 

Cilj kursa

Cilj kusa je da polaznici razumeju fenomen komuniciranja, njegove oblike, vrste, kao i da se ospšosobe za prevazilaženje mogućih problema i prepreka. Naučiće da komuniciraju u interkulturalnom okruženju, sa akcentom na poslovnu saradnju.

 • Procena vremena

  8h 20min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Soft Skills

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri