Kurs Inteligencija

Kurs Inteligencija

Opis kursa

Na kursu Inteligencija naučićete šta je pojam inteligencije, kao i koje su karakteristike, vrste i koliki je značaj različitih oblika inteligencije koji se mogu primeniti u svakodnevnom poslovanju. Upoznaćete se sa primenom i ulogama poslovne i veštačke inteligencije u elektronskom poslovanju.

Na ovom kursu inteligencija se obrađuje, pre svega, iz ugla podrške odlučivanju, zbog čega se razmatraju mogućnosti i prednosti primene različitih oblika inteligencije u različitim situacijama i odlukama. Polaznici će razmatrati i ekspertne sisteme, neuronske mreže i inteligentne agente.

Cilj kursa

Cilj kursa Inteligencija je da korisnicima prenese znanje o različitim oblicima inteligencije koje mogu primeniti u svakodnevnom poslovanju kako bi donosili efikasne i kvalitetne odluke, i napredovali u karijeri. Pored toga, važno je da polaznici uoče značaj razvijanja i primene različitih vrsta inteligencija u ovoj eri elektronskog poslovanja i kompleksnih organizacionih sistema.

Polaznici će saznati  i kako izgledaju procesi kreiranja i primene sistema za podršku u odlučivanju kako bi sutra mogli da rade na stvaranju jednog takvog sistema.

 • Procena vremena

  26 h 10 min.

 • Broj modula

  3

 • Broj lekcija

  15

 • Broj testova

  18

 • Kategorija

  Soft Skills

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri