Integrating Digital Media and Marketing Channels

Kurs Integrating Digital Media and Marketing Channels

Opis kursa

Kroz kurs polaznici će se upoznati sa izuzetno važnim strategijama, kao što su Mono, Multi, Cross i Omni channel, koje se najčešće koriste kako za komunikaciju kompanije sa potrošačima, tako i za svrhe promotivnih aktivnosti i prodaje. Pored toga, u kursu će biti više reči i o SCV-ju, to jest o Single Customer Viewu, koji označava poseban sistem u kome se prikupljaju ključne informacije o potrošačima jednog brenda ili kompanije, a sve zarad stvaranja povoljnog iskustva potrošača, kao i povećanja prodaje, samim tim i profita.

Potrebno predznanje

Za izučavanje i razumevanje ovog kursa nije potrebno prethodno predznanje.

Cilj kursa

Cilj kursa je razumevanje različitih strategija, koje se mogu primeniti i na praktičnom primeru. Nakon završetka ovog kursa, polaznici treba da znaju da naprave razliku između Mono, Multi, Cross i Omni channela, kao i da prepoznaju i odrede koja od navedenih strategija najviše odgovara datoj kompaniji i njenom načinu poslovanja. Pored toga, treba da razumeju i važnost primene SCV-ja i svih benefita koje on može doneti poslovanju kompanija, kao i da znaju podatke koje on treba da sadrži i to kakvi oni treba da budu.

 • Procena vremena

  4h 21min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  3

 • Broj testova

  4

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri