Kurs inovacioni menadžment

Kurs Inovacioni menadžment

Opis kursa

Inovacioni menadžment je skup aktivnosti koje je potrebno obaviti kako bi se inovacija na pravi način implementirala. Inovacija može biti usmerena samo na tržište, samo na preduzeće, a neretko i na jedno i na drugo. Da bi se ustanovilo da li je inovacija neophodan korak, pribegava se nizu analiza i pitanja. Postoji pet elemenata, pitanja na osnovu čijih odgovora jasnije pružamo uvid u neophodnost inovacije i njenu primenu.  Pitanja su: šta, kako, zašto, ko investira, gde se realizuje. Ukoliko se nakon izvedenih potreba i ustanovljenih rizika na koje je preduzeće spremno odluči na inovaciju, šanse za poboljšanje poslovanja su realne.

Cilj kursa

Osnovni cilj kursa je da polaznici steknu osnovna znanja u vezi sa inovacionim menadžmentom i njegovom primenom, kao i da saznaju u čemu se ogleda njegov značaj. Pored toga, bitno je i da se upoznaju sa tehnikama za razvoj kreativnosti, koja je važna za mnoge sfere poslovanja. Cilj je i podsećanje na osnovne pojmove i karakteristike menadžmenta.

Potrebno predznanje

Kurs je tako koncipiran da nije potrebno nikakvo predznanje za razumevanje.

 • Procena vremena

  5 h 25 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  15

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri