Kurs Information System Security

Kurs Information System Security

Opis kursa

Ovaj kurs donosi znanja i veštine potrebne za planiranje, dizajn i razvoj sistema bezbednosti mrežnog okruženja i korporativnih informacionih sistema. Kurs počinje uvodom u teorijske koncepte polisa i procedura bezbednosti, da bi kasnije kroz praktična rešenja bila prikazana implementacija navedenih koncepata. U kursu se obrađuju mrežni i informacioni segmenti, zastupljeni u većini korporativnih okruženja. Poseban akcenat je stavljen na konkretne savete u pogledu bezbednosnih podešavanja pojedinih delova informacionih sistema, uređaja i mreža.

Za efektivno praćanje kursa potrebno je najosnovnije poznavanje operativnih sistema na korisničkom nivou. Poželjno je, ne i neophodno, poznavanje računarskog hardvera, dok je od suštinskog značaja poznavanje računarskih mreža. Poželjno je poznavanje nekog od monitoring alata (kurs Advanced Network Services). Nije neophodno, ali je poželjno iskustvo u radu u komandno-linijskom okruženju.

Cilj kursa

Kurs ima za cilj da korisniku detaljno predstavi teorijske osnove, ali i elemente okruženja, koji se koriste za implementaciju bezbednih informacionih sistema. Nakon uspešnog savladavanja ovog kursa, polaznici će razumeti osnovne koncepte bezbednosti mreža i principe implementacije te bezbednosti. Polaznicima će biti predstavljena konkretna rešenja za podizanje sistema bezbednosti, počev od osnovnih, uvodnih elemenata, preko konfiguracije pojedinih alata i uređaja, do naprednih koncepata. Cilj kursa je da polaznik stekne potrebna znanja iz domena bezbednosti mrežnog okruženja i da sam ume da implementira neko od rešenja, kao i da proceni koji alat, koja podešavanja i koji bezbednosni softveri i uređaji najviše odgovaraju konkretnom okruženju.

 • Procena vremena

  33h 12min

 • Broj modula

  5

 • Broj lekcija

  15

 • Broj testova

  20

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri