Kurs Influence marketing

Kurs Influence Marketing

Opis kursa

Kurs Influence Marketing objašnjava savremeni oblik digitalnog marketinga, koji je često integralni deo većih marketinških kampanja, ali ujedno može biti i samostalna kampanja manjih poslovnih organizacija i brendova. Kurs pojašnjava značajne faktore i elemente influence marketinga, kao jednog od posebno popularnih oblika marketinškog prezentovanja u savremenom poslovnom svetu, početkom 21. veka. Tumačenja influensera i njegovih višeslojnih uloga u internet nastupu je jedno od prvih pitanja koja se razrađuju. Nakon što se polaznik bliže upozna sa oblastima koje je potrebno da poznaje influenser, posebna pažnja se posvećuje tipološkim modelima influensera, jer nisu svi influenseri delotvorni u svim kampanja, niti u svim oblastima poslovanja. U kursu će biti interpretirane različite influenserske tehnike plasiranja poruka, poznate kao komuniciranja sa pratiocima, a biće prikazani i različiti izvori zarade influensera na internetu. U poslednjoj nastavnoj jedinici biće objašnjeni koraci strategijskog planiranja i realizacije influenserske kampanje, koja može biti dragocena za male i srednje preduzetnike i kompanije. Nije potrebno predznanje za slušanje ovog kursa.

Cilj kursa

Cilj kursa Influence Marketing je da bliže objasni značaj influence marketinga i vidove njegovog pojavljivanja i plasiranja u kontekstu digitalne sfere poslovanja. Kako je influence marketing sve prisutniji u govoru internet marketing zajednice, ukazivanje na glavne karakteristike ovog digitalnog marketinškog alata može doprineti ne samo sagledavanju influenserskog rada i svih oblasti znanja koje poseduje jedan influenser već može i pomoći preduzeću prilikom profilisanja spoljnjih saradnika ili mreže saradnika na internetu, bitnih za promociju poslovanja. Nakon kursa, polaznici će moći da identifikuju odgovarajući tip influensera i tehniku javnog prezentovanja poruka koje unapređuju savremeno poslovanje. Jedan od primarnih ciljeva kursa je da ponudi i osposobi polaznika da samostalno definiše parametre za kreiranje, praćenje i analiziranje influence marketing kampanje.

 • Procena vremena

  11h 50min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  4

 • Broj testova

  5

 • Kategorija

  Marketing

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po Vašoj meri