Kurs Hartije od vrednosti

Kurs Hartije od vrednosti

Opis kursa

Kurs Hartije od vrednosti obradiće pojam, vrste i značaj hartija od vrednosti, kao i šta su novčane hartije od vrednosti, robne hartije od vrednosti, čekovi, menice i finansijski derivati. Pored toga, polaznici će naučiti i na koji način funkcioniše tržište hartija od vrednosti, koja je uloga banaka na tržištu hartija od vrednosti, kao i šta predstavlja rizik kod hartija od vrednosti, a naučiće i o komisijama za hartije od vrednosti.

Cilj kursa

Cilj ovog kursa je da korisnik stekne jasnu sliku o tome šta su hartije od vrednosti, koji je njihov značaj, koje sve vrste hartija od vrednosti postoje, koji se poslovi obavljaju sa hartijama od vrednosti i kako se trguje njima.

 • Procena vremena

  4 h 45 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  11

 • Broj testova

  13

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri