Kurs Funkcije menadžmenta

Kurs Funkcije menadžmenta

Opis kursa

Kurs Funkcije menadžmenta obrađuje menadžment kao proces upravljanja organizacijom, kao i menadžersko odlučivanje i sisteme koji podržavaju ovaj proces. Na ovom kursu korisnici će moći da uče o planiranju, organizovanju, upravljanju ljudima, vođenju i kontroli. Opisani su upravljački informacioni sistemi i primeri softverskih programa koji mogu poboljšati poslovanje, a korisnici će moći i da definišu odluke koje donose, kao i informacioni sistem koji će im poboljšati ovaj proces.

Na ovom kursu korisnici će imati zadatak da se stave u ulogu menadžera i da opišu svoje aktivnosti, da naprave svoj plan rada, kao i da predstave strukturu organizacije.  

Cilj kursa

Cilj kursa Funkcije menadžmenta jeste da se korisnici upoznaju sa osnovnim funkcijama menadžmenta kroz primere i dobijanje smernica za uspešno upravljanje potprocesima menadžmenta.

Njih očekuje upoznavanje sa pravilima izrade plana, sa principima organizovanja poslovanja i načinima za uvođenje procesa kontrole u organizaciju. Biće im predstavljeno na koje načine će sa menadžerskog aspekta moći da upravljaju ljudima u organizaciji i kako ih mogu motivisati i voditi.

Upoznavanje sa procesom odlučivanja i sistemima koji podržavaju ovaj proces je još jedan od ciljeva kursa. Na kraju kursa korisnici će znati koje su osnovne funkcije menadžmenta i koje procese bi trebalo da obavljaju da bi bili uspešni menadžeri, umeće da podignu kvalitet upravljanja svojom organizacijom (postojanjem organizacione strukture, planova i uvođenjem informacionih sistema), kao i da naprave plan i organizacionu strukturu na osnovu opisa poslova i odgovornosti.

 • Procena vremena

  15 h 18 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  8

 • Broj testova

  10

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri