Kurs za fotografiju za film i video

Kurs Fotografija za film i video

Kurs Fotografija za film i video, osmišljen je tako da omogući učenje osnova fotografske slike, prilagođene filmskom i video formatu. Kako je osnov svih formi pokretnih slika upravo fotografija, kurs je fokusiran na detaljno upoznavanje ove discipline, praveći paralele između fotografskog, filmskog i video snimanja.

Sadržaj kursa podeljen je u logičke celine teorijskih znanja i praktilčnih vežbanja. Takođe, govori o samim počecima fotografije, preko razvoja kinematografije, gde se kroz istorijski presek upoznaju prve foto, filmske i video kamere, kao i evolucija i nastanak digitalne slike. U teorijskom delu upoznaćete se sa pojmovima, značenjem i mogućim podelama.

U delu kursa koji se bavi tehničkim uslovima za snimanje, uči se o principu rada i vrstama kamera, zapisu slike, tehničkim parametrima. Zatim sledi deo fokusiran na kreativna rešenja, i praktični deo primene svega naučenog kroz nekoliko celina. Kurs se završava fazom postprodukcije, zasnovane na osnovnoj obradi snimaka.

Kurs Fotografija za film i video - Opis i ciljevi

Glavni cilj kursa je upoznavanje, razumevanje, i uz upornost i vežbu, savladavanje discipline snimanja filmskih i video slika. Osmišljen je tako da, kroz pristupačan način, svima koji su do sada imali amatersko iskustvo, nadogradi znanje i da mogućnost za samostalni rad na snimanju filmskih i video formi.

Potrebno predznanje: Ovo je početni kurs i nije potrebno prethodno predznanje.

 • Procena vremena

  35h 35min

 • Broj modula

  4

 • Broj lekcija

  20

 • Broj testova

  24

 • Kategorija

  Video i audio produkcija

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Video i audio produkcija

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri