Kurs Finansiranje projekata biznis poslovanje

Kurs Finansiranje projekata

Kurs Finansiranje projekata polaznicima pruža priliku da se upoznaju sa osnovnim pojmovima koji su u vezi sa finansiranjem projekata, načinima i izvorima finansiranja, kao i da saznaju koji su glavni učesnici koji se mogu naći u ulozi finansijera projekata. Ujedno će se u kursu polaznici upoznati i sa pojedinim međunarodnim organizacijama, čija je osnovna uloga da finansiraju projekte čijom realizacijom se podstiče razvoj jedne zemlje.

Kurs Finansiranje projekata - opis i ciljevi

U kursu je opisan pojam finansiranje projekata. Cilj kursa je razumevanje procesa pribavljanja finansijskih sredstava za realizaciju projekata, načina na koji se planira neophodan budžet za realizaciju projekta, ali i načina na koji drugi učesnici na projektu mogu da učestvuju putem kredita ili drugih vidova zajmova, kao i definisanje osnovnih uloga koje imaju međunarodne organizacije koje se bave finansiranjem projekata.

 • Procena vremena

  9 h 6 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri