Finansijski menadžment

Kurs Finansijski menadžment

Opis kursa

Kurs Finansijski menadžment je zbog što jednostavnijeg razumevanja podeljen na tri celine takozvane module. Prva celina će vas upoznati sa pojmom i suštinom finansijskog menadžmenta. U tom delu kursa su obuhvaćeni i pojmovi finansijskog planiranja i prognoziranja, pravila finansiranja, načela finansiranja, zatim upravljanje finansijskim sredstvima preduzeća, oblicima finansiranja, poreski tretman, kao i finansijska analiza, kontrola i revizija. Nakon toga, sledi modul koji će vam predstavljati tržište i osnove tržišnih pojmova. Pomenuti deo kursa će se između ostalog baviti i ponudom, tražnjom, tržišnom ravnotežom i konkurencijom. Poslednji modul će vam predstaviti problematiku računovodstva i osnovnih računovodstvenih pojmova.

Cilj kursa

Kurs Finansijski menadžment će omogućiti polaznicima da upoznaju osnove finansijskog menadžmenta kompanije i omogući im da savladaju suštinu tržišta, finansiranja i računovodstvenog evidentiranja poslovanja.

 • Procena vremena

  33h 47min

 • Broj modula

  3

 • Broj lekcija

  21

 • Broj testova

  24

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve