Finansijski menadžment

Kurs Finansijski menadžment

Opis kursa

Zbog što jednostavnijeg razumevanja, kurs Finansijski menadžment podeljen je na tri celine, tzv. module. Prva celina će vas upoznati sa pojmom i suštinom finansijskog menadžmenta. Tim delom kursa su obuhvaćeni i pojmovi finansijskog planiranja i prognoziranja, pravila finansiranja, načela finansiranja, zatim upravljanje finansijskim sredstvima preduzeća, oblicima finansiranja, poreski tretman, kao i finansijska analiza, kontrola i revizija. Nakon toga, sledi modul koji će vam predstaviti tržište i osnove tržišnih pojmova. Pomenuti deo kursa, između ostalog, baviće se i ponudom, tražnjom, tržišnom ravnotežom i konkurencijom. Poslednji modul će vam predstaviti problematiku računovodstva i osnovnih računovodstvenih pojmova.

Cilj kursa

Kurs Finansijski menadžment će omogućiti polaznicima da upoznaju osnove finansijskog menadžmenta kompanije i da savladaju suštinu tržišta, finansiranja i računovodstvenog evidentiranja poslovanja.

 • Procena vremena

  33 h 47 min.

 • Broj modula

  3

 • Broj lekcija

  21

 • Broj testova

  24

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri