Kurs Finansijske institucije i poreski aspekt u prometu nepokretnosti

Kurs finansijske institucije i poreski aspekt u prometu nepokretnosti

Opis kursa

Kurs Finansijske institucije i poreski aspekt u prometu nepokretnosti sastoji se od pet nastavnih jedinica. U prvoj nastavnoj jedinici akcenat se stavlja na banke kao najznačajnije finansijske institucije u prometu nepokretnosti, dok se u drugoj nastavnoj jedinici korisnik upoznaje sa stambenim (hipotekarnim) kreditima. Treća nastavna jedinica akcenat stavlja na osiguravajuće kompanije i Nacionalnu korporaciju za osiguranje stambenih kredita. U četvrtoj i petoj nastavnoj jedinici je obrađen poreski aspekt u prometu neporetnosti odnosno porezu na imovinu, nasleđe i poklon, na prenos apsolutnih prava, kao i na porez na dodatu vrednost.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznika uvede u materiju pojma i značaja finansijskih institucija za tržište nepokretnosti, a takođe i da ukaže na specifičnosti i značaj poreskog aspekta prilikom obavljanja prometa nepokretnosti.

 • Procena vremena

  8h 28min

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Uspešna prodaja

 • Paket

  Silver kurs

              
 • Kategorija

  Uspešna prodaja

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri