Kurs English Upper intermediate

Kurs English – Upper-Intermediate

Opis kursa

Kurs English – Upper-Intermediate je viši srednji kurs engleskog jezika. Polaznici koji ga završe mogu uspešno da komuniciraju, razumeju tekstove sa složenijim temama i da usmeno izraze svoje misli, što uključuje i razumevanje i usmeno izražavanje na engleskom jeziku. Polaznici će biti sposobni da sami započnu komunikaciju sa sagovornikom kome je engleski maternji jezik. Moći će da se sporazumeju sa sagovornicima iz drugih govornih područja. Što se tiče pismene komunikacije, ona dobija takav oblik da je skoro kao ona kod izvornih govornika engleskog jezika – postaje tačna i na vrlo visokom nivou.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznike potpuno osposobi za vođenje razgovora u vezi sa velikim brojem različitih tema, kao i za izdvajanje najvažnijih činjenica iz tekstova na engleskom jeziku i razumevanje detaljnih uputstava. Moći će samostalno da pišu tekstove i pisma u vezi sa nesvakidašnjim temama koje su složene i komplikovane, ali i da hvataju beleške na engleskom jeziku.

 • Procena vremena

  43 h 46 min.

 • Broj modula

  13

 • Broj lekcija

  33

 • Broj testova

  46

 • Kategorija

  Jezici

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Jezici

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri