Kurs English Pre-Intermediate

Kurs English – Pre-Intermediate

Opis kursa

Pre-intermediate je niži srednji kurs engleskog jezika koji polaznicima omogućava da razumeju i koriste širu paletu jezičkih funkcija, počevši od vokabulara, preko pisanja, do sporazumevanja, odnosno bolje usmene komunikacije.

Cilj kursa

Pre-intermediate nivo znanja osposobljava polaznike da samostalno koriste jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da ga uspešno upotrebljavaju kako u usmenoj, tako i u pisanoj formi. Gramatika engleskog jezika je ključna na ovom nivou. Takođe, dodatno se radi i na konverzaciji. Kroz interesantan i sadržajan program, odnosno lekcije, polaznici će razviti vokabular i izgovor engleskog jezika. Po završetku ovog kursa, moći će bez poteškoća da se sporazumevaju sa ljudima engleskog govornog područja. Svrha ovog kursa je da osposobi polaznike za izražavanje mišljenja i postavljanje pitanja u poznatom kontekstu, kao i za razumevanje jasnih informacija u okviru poznate teme. Osim toga, po završetku kursa, polaznici će moći potpuno samostalno da pišu kraće tekstove.

 • Procena vremena

  47 h 43 min.

 • Broj modula

  15

 • Broj lekcija

  35

 • Broj testova

  50

 • Kategorija

  Jezici

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Jezici

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri