Kurs Email Server Administration (Postfix)

Kurs Email Server Administration (Postfix)

Opis kursa

Kurs Email Server Administration (Postfix) je namenjen budućim administratorima Postfix servera i administratorima email servera kako bi oni uspeli da savladaju osnove email servisa. Program Postfix je jedan od najpoznatijih i najkorišćenijih programa za pružanje usluga email servisa, a na ovom kursu se pokrivaju sva najvažnija podešavanja Postfix servera, uz konstantni osvrt na sintaksu konfiguracionih fajlova. Prikazani su osnova email servisa i Postfix servera, proces instalacije Postfixa i osnovna podešavanja, kao i segmenat naprednog korišćenja dodatnih alata u saradnjih sa Postfixom.

Potrebno predznanje

Za efektivno praćanje kursa, potrebno je osnovno do srednje poznavanje rada operativnih sistema na korisničkom i serverskom nivou, a poželjno je da korisnik ima napredna znanja rada u Linux okruženju (prvenstveno Shell), kao i da dobro poznaje funkcionisanje računarskih mreža.

Cilj kursa

Kurs Email Server Administration (Postfix) ima za cilj da pruži osnovna, ali i naprednja znanja potrebna za konfigurisanje email servisa kao što su SMTP, POP i IMAP serveri, queueovi i različiti procesi.

Nakon završetka ovog kursa korisnik će biti u mogućnosti da samostalno instalira i konfiguriše Postfix server, bez obzira na to u koje će svrhe server da bude korišćen (da li kao platformu za učenje i testiranje ili kao server u produkcionom okruženju). Imaće priliku da savlada i proces kompajliranja Postfix servera iz izvornog koda, kao i proces podešavanja za optimalan rad.

Predstavljene su i teorijske osnove i koncepti korišćenja email servisa i Postfix servera, i u skladu sa time, na adekvatan način, prikazani su načini instalacije i konfigurisasnja dodatnih alata, koje koristi Postfix server. Korisnik će se upoznati sa instalacijom naprednih alata, kao što su Webmin i Zimbra i njihovim načinom saradnje sa Postfix serverom. Cilj je da nakon uspešnog savladavanja ovog kursa korisnici razmeju osnovne principe rada Postfix servera, email servisa i pratećih alata.

 • Procena vremena

  22h 43min

 • Broj modula

  3

 • Broj lekcija

  11

 • Broj testova

  14

 • Kategorija

  Administracija (mreža)

 • Paket

  Gold kurs

              
 • Kategorija

  Administracija (mreža)

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri