Kurs Elektronsko poslovanje

Kurs Elektronsko poslovanje

Opis kursa

Kurs Elektronsko poslovanje obrađuje osnovne pojmove poslovanja na internetu, gde je sam pojam elektronskog poslovanja detaljnije objašnjen, a napravljena je i paralela između elektronskog i tradicionalnog poslovanja. Na ovom kursu korisnici će saznati i koji su to segmenti elektronskog poslovanja, kakva je bezbednost prilikom takvog načina poslovanja, koje su njegove forme, shvatiće i pojam elektronske i mobilne trgovine, kao i njihove dodirne tačke, proces kreiranja internet sajta koji prodaje, kao i zašto je elektronska pošta važan instrument za povećanje prodaje.

Cilj kursa

Cilj kursa Elektronsko poslovanje je razumevanje pojma i suštine poslovanja preko interneta, tj. elektronskog poslovanja i elektronske trgovine kao njegovog segmenta, koji su nastali kao posledica razvoja interneta i tehnologije uopšte. Jedan od ciljeva kursa je da se uvide prednosti i nedostaci savremenog načina poslovanja uz korišćenje informacionih tehnologija.

 • Procena vremena

  6 h 53 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri