Kurs elektronsko bankarstvo

Kurs Elektronsko bankarstvo

Opis kursa

Elektronsko bankarstvo jedan je od najboljih pokazatelja kako tehnologija ubrzano napreduje. Predstavlja koncept koji bankama i korisnicima bankarskih usluga omogućava da obavljaju svoje uobičajene bankarske transakcije, i to elektronskim putem. Da bi elektronsko bankarstvo funkcionisalo, neophodan je dobar informacioni sistem banke, dobra mrežna infrastruktura i zaštita informacija i transakcija. Razvoju sistema elektronskog bankarstva doprineo je prvenstveno razvoj tehnologije, koja je uslovila promene u načinu na koji banke obavljaju obračun i plaćanja, kao i način na koji prezentuju svoje usluge krajnjim korisnicima. Na kursu se obrađuju pojavni oblici elektronskog bankarstva, kao i pojmovi kao što su PayPal, virtuelna banka, kriptografija, elektronski novac, elektronski čekovi itd. Takođe, obrađuju se i osnovni modeli plaćanja zasnovani na elektronskom novcu, kao i osnovni modeli sistema plaćanja na internetu.

Cilj kursa

Primarni cilj kursa je da se polaznici upoznaju sa konceptom i svim prednostima elektronskog bankarstva. Svako od nas se svakodnevno susreće sa uslugama elektronskog bankarstva, tako da je od velike važnosti da postoji osnovno znanje o tome kako ceo sistem funkcioniše. Cilj kursa je da polaznike upozna sa sistemima za obračun i plaćanje u bankarstvu, modelima sistema plaćanja na internetu, kao i sa rizicima koji su prisutni u elektronskom bankarstvu i merama za njihovo smanjenje i potpuno eliminisanje.

 • Procena vremena

  11 h 10 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri