Kurs Ekološki menadžment

Kurs Ekološki menadžment

Opis kursa

Kurs Ekološki menadžment sastoji se od pet nastavnih jedinica, obrađuje pojam ekologije i zaštite životne sredine, a nakon toga pojam ekološkog menadžmenta, kao i veoma bitnu temu današnjice – održivi razvoj. Na kursu će biti reči o sistemu ekološkog menadžmenta i standardima za ekološki menadžment.

Cilj kursa

Cilj kursa Ekološki menadžment je da korisniku približi značaj očuvanja životne sredine i ekologije, kao i da mu ukaže na značaj održivog razvoja i pretnje. Jedan od ciljeva je i da korisnik bliže shvati sistem ekološkog menadžmenta, kao i da se upozna sa njegovim standardima.

 • Procena vremena

  10 h

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  5

 • Broj testova

  6

 • Kategorija

  Menadžerske veštine

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Menadžerske veštine

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri