kurs efikasno ucenje

Kurs Efikasno učenje

Opis kursa

Kurs Efikasno učenje namenjen je upoznavanju polaznika sa teorijskim, ali i praktičnim osnovama na kojima se zasniva proces uspešnog učenja i novih saznanja. Modul se sastoji iz dva dela. Prvi modul upoznaje korisnika sa osnovnim pojmovima i planovima, dok je drugi modul koncentrisan na metode koje bi trebalo upotrebljavati prilikom učenja.

Cilj kursa

Priprema polaznika za rad na DL platformi i postizanje što boljih rezultata u procesu učenja – kurs je pripremnog karaktera i njegov cilj je da upozna polaznika sa osnovnim pojmovima u procesu učenja, različitim stilovima učenja i načinima planiranja upotrebe vremena u procesu učenja. Polaznik će biti upućen i u različite metode koje može da koristi pri slušanju, čitanju, pisanju i ponavljanju gradiva. Ishodi učenja: po uspešno završenom kursu polaznik će umeti da definiše učenje i druge osnovne pojmove ovog procesa. Moći će da odredi svoj stil učenja i izvrši izbor strategije za njegovo unapređenje. Umeće uspešno da upravlja vremenom u procesu učenja. Biće osposobljen da primeni strategiju aktivnog slušanja, različite metode za čitanje teksta, da pravilno odredi strukturu pisanog zadatka i rasporedi vreme koje je potrebno za ponavljanje gradiva na efikasan način.

 • Procena vremena

  10 h 50 min.

 • Broj modula

  2

 • Broj lekcija

  7

 • Broj testova

  9

 • Kategorija

  Soft Skills

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri