Kurs Efektivno donošenje odluka

Kurs Efektivno donošenje odluka

Opis kursa

Saznaćete kako izgleda kompletan proces donošenja odluka, koje su faze odlučivanja, kao i koji ga faktori i elementi karakterišu. Otkrićete pred kojim se sve vrstama odluka možete naći u poslovanju, kao i koji su različiti modeli uz pomoć kojih možete da donosite različite odluke, a predstavljene su i njihove dobre i loše strane. 

Kurs Efektivno donošenje odluka će vam ukazati na prednosti i nedostatke grupnog odlučivanja, kao i na to koje su tehnike za povećanje kvaliteta grupno donetih odluka. Posebno su akcentovane najčešče grešake prilikom odlučivanja. Dobićete i savete kako da povećate kvalitet odluka koje svakodnevno donosite, bilo na profesionalnom ili na privatnom planu.

Cilj kursa

Cilj kursa je da pomogne korisnicima da primenjujući različite metode donose kvalitetne odluke u poslovnom i privatnom životu. Usvojiće mnogobrojne modele i tehnike za donošenje pravih odlika, bilo individualnih ili grupnih. Pored toga, naučiće da procene i primene alternativna rešenja kako bi mogli da, na osnovu raspoloživih podataka, na drugačiji način dođu do najboljeg modela, odnosno odluke.

 • Procena vremena: 4h 53min
 • Broj modula: 1
 • Broj lekcija: 6
 • Broj testova: 7
 • Kategorija: Biznis
 • Paket: CA paket
              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve