Kurs Efektivno donošenje odluka

Kurs Efektivno donošenje odluka

Opis kursa

Polaznici će saznati kako izgleda kompletan proces donošenja odluka, koje su faze odlučivanja, kao i koji ga faktori i elementi karakterišu. Otkriće pred kojim se sve vrstama odluka mogu naći u poslovanju, kao i koji su različiti modeli pomoću kojih mogu da donose različite odluke, a predstavljene su i njihove dobre i loše strane. 

Kurs Efektivno donošenje odluka ukazaće polaznicima na prednosti i nedostatke grupnog odlučivanja, kao i na to koje su tehnike za povećanje kvaliteta grupno donetih odluka. Poseban akcenat je na najčešćim greškama prilikom odlučivanja. Polaznici će dobiti i savete kako da povećaju kvalitet odluka koje svakodnevno donose bilo na profesionalnom ili privatnom planu.

Cilj kursa

Cilj kursa je da pomogne korisnicima da, primenjujući različite metode, donose kvalitetne odluke u poslovnom i privatnom životu. Usvojiće mnogobrojne modele i tehnike za donošenje pravih odlika bilo individualnih ili grupnih. Pored toga, naučiće da procene i primene alternativna rešenja kako bi mogli da, na osnovu raspoloživih podataka, na drugačiji način dođu do najboljeg modela, odnosno odluke.

 • Procena vremena

  4 h 53 min.

 • Broj modula

  1

 • Broj lekcija

  6

 • Broj testova

  7

 • Kategorija

  Biznis

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Biznis

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri