Kurs Efektivne tehnike pisanja

Kurs Efektivne tehnike pisanja

Opis kursa

Tokom kursa Efektivne tehnike pisanja polaznici će naučiti da izraze svoj stav pisanom rečju, poštujući poslovnu etikeciju, i savladaće veštine pisane poslovne komunikacije. Upoznaće tehnike, forme, najvažnija pravila, ali i najčešće greške u pisanju u poslovne svrhe. Bilo da je reč o marketinškim tekstovima, pisanju za javnost i medije, obraćanju saradnicima ili jednostavno korespondenciji putem mejla, polaznici će saznati kako da pomoću ubedljivosti pisane reči ostvare svoje ciljeve i profesionalno napreduju. 

Cilj kursa

Kroz mnogobrojne primere iz prakse i savete, uspešno će ovladati pisanom poslovnom komunikacijomCilj ovog kursa je da polaznici usvoje opštevažeća pravila pisane korespondencije i unaprede kulturu pismenog izražavanja, kako bi mogli da budu efikasniji i uspešniji u svom poslu, budući da pisanu komunikaciju koristimo svakodnevno u poslovanju.

 • Procena vremena: 9 h 34 min.
 • Broj modula: 1
 • Broj lekcija: 4
 • Broj testova: 5
 • Kategorija: Marketing
 • Paket: CA paket
              
 • Kategorija

  Marketing

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri