Kurs efektivna poslovna komunikacija

Kurs Efektivna poslovna komunikacija

Opis kursa

Kurs Efektivna poslovna komunikacija bavi se pojmom i vrstama komunikacije i komunikacionih mreža u organizaciji, uz izučavanje metoda i kanala komunikacije. Polaznici će se upoznati i sa inovativnim načinima verbalne i neverbalne komunikacije u poslovanju, kao i sa primenom pojma asertivnosti u poslovnoj komunikaciji.  Naučiće i koje su razlike u komunikaciji između polova, kako ih najbolje prevazići radi postizanja efektivnosti. Detaljno se obrađuje i tema kako postati efektivan komunikator i koje se prepreke sreću prilikom komunikacije u poslovnom okruženju. Polaznici će se upoznati i sa načinima savremene poslovne komunikacije putem interneta i kako ih primeniti u poslovanju.

Cilj kursa

Cilj kursa je da polaznici nauče da efektivno komuniciraju i da imaju uspešnu komunikaciju u poslovnom ambijentu. Takođe, polaznici treba da nauče da prepoznaju koje vrste, metode i kanale komunikacije i komunikacionih mreža treba da koriste u poslovnom okruženju radi postizanja efektivnosti u komunikaciji. Polaznici će savladati i tehnike uspešne pisane i usmene komunikacije, vođenja intervjua, pisanja CV-ja, kao i kvalitetnu primenu neverbalne komunikacije u organizaciji. Naučiće šta je to asertivnost i kako se primenjuje. Saznaće na koji način da postanu efektivni komunikatori i kako da uspešno iskoriste sve prednosti informacionih tehnologija u poslovne svrhe.

 • Procena vremena

  39 h 26 min.

 • Broj modula

  7

 • Broj lekcija

  26

 • Broj testova

  33

 • Kategorija

  Soft Skills

 • Paket

  CA paket

              
 • Kategorija

  Soft Skills

Pogledajte ostale kurseve

Kreirajte personalizovani set kurseva po svojoj meri